Forbundsstyremøte

Forbundsstyret i FLT møtes og behandler aktuelle saker.

Forbundsstyret behandler og innstiller funksjonærer, øvrige komiteer samt diett til Landsmøtet.

,
15. august kl 0:00
-
15. august kl 0:00