Forbundsstyremøte

Forbundsstyret i FLT møtes og behandler aktuelle saker.

Endelig innstilling av forslag og saksliste til landsmøte. Forbundsstyret sluttbehandler forslagene med bakgrunn i råd fra Landsrådet.

,
21. juni kl 0:00
-
21. juni kl 0:00