Forbundsstyremøte

Forbundsstyret i FLT møtes og behandler aktuelle saker.

Hos FLT
,
4. desember kl 11:00
-
4. desember kl 16:00