Forbundsstyremøte

Forbundsstyret i FLT møtes og behandler aktuelle saker.

FLT
,
20. august kl 11:00
-
20. august kl 15:00