Forbundsstyremøte

Forbundsstyret i FLT møtes og behandler aktuelle saker.

FLT
,
24. september kl 11:00
-
24. september kl 15:00