Avdelingskonferanse, avd. 5 Drammen

Bli kjent med Hovedavtalen og overenskomsten din

Avdeling 5 Drammen inviterer medlemmer og bedriftsgrupper til konferanse.

Tema:

  • Hva er forhandlinger
  • Bli kjent med Hovedavtalen og overenskomsten
  • Forhandlingsforberedelse og gjennomføring
  • Dokumentasjon og kontroll

For påmelding og mer informasjon, ta kontakt med Inger Lise Ask, telefon 41295173

Kleivstua Hole
,
1. april kl 12:00
-
3. april kl 12:00