Avdelingskonferanse, av. 19 i Telemark – UTSATT – Ny dato kommer

Styrekonferanse for styremedlemmer i avdeling og bedriftsgrupper

Avdeling 19 i Telemark inviterer styremedlemmer i avdeling og bedriftsgrupper til styrekonferanse

Tema:

  • Virksomhetsoverdragelse
  • Bistand i §15.1 møter
  • Hvordan ruster vi oss best lokalt
  • Verving og profilering vs medlemspleie
  • Konflikthandtering i arbeidslivet
  • Oppfølging av sykefravær

Har du spørsmål? Ta kontakt med studieleder i avdeling 19 i Telemark, Vidar Viskjer, telefon 95166717

Makedonia, Skopje
,
15. april kl 0:00
-
18. april kl 0:00