Årsmøte i avd. 9 Arendal

Avdeling 9 Arendal avholder sitt årsmøte den 27. mars kl 17:00 i kantina på Smaken av Grimstad

Ved spørsmål, ta kontakt med leder i avdeling 9 Arendal, Per Arne Monsen, epost: PerArne.Monsen@proflex-as.no

Kantina på Smaken av Grimstad
,
27. mars kl 17:00
-
27. mars kl 0:00