Årsmøte i avd. 83 SVV region Midt

Avdeling 83 Statens Vegvesen region Midt avholder sitt årsmøte den 28. mars

Avdeling 83 Statens Vegvesen Region Midt avholder sitt årsmøte den 28. mars.

Ved spørsmål, ta kontakt med leder i avdeling 83 Statens Vegvesen region Midt, Torunn Aag, epost: torunn.aag@vegvesen.no

,
28. mars kl 0:00
-
28. mars kl 0:00