Årsmøte i avd. 76 SVV Region Nord

Avdeling 76 SVV Region Nord avholder sitt årsmøte den 26. mars

Ved spørsmål, ta kontakt med leder i avdeling 76 SVV Region Nord, Mariann Larsen, epost: mariann.larsen@vegvesen.no

,
26. mars kl 0:00
-
26. mars kl 0:00