Årsmøte i avd. 61 Narvik

Avdeling 61 Narvik avholder sitt årsmøte den 12. februar kl. 18:00

Ved spørsmål, ta kontakt med Ali Arabinare, epost: arabi@online.no

,
12. februar kl 18:00
-
12. februar kl 0:00