Årsmøte i avd. 6 Kjeller

Avdeling 6 Kjeller avholder sitt årsmøte den 19. mars kl. 14:30 i AIMs lokaler på Kjeller

Ved spørsmål, ta kontakt med leder i avdeling 6 Kjeller, Øivind Kongsvold, epost: oivind.kongsvold@gmail.com

AIM på Kjeller
,
19. mars kl 14:30
-
19. mars kl 0:00