Årsmøte i avd. 59 Harstad

Avdeling 59 Harstad avholder sitt årsmøte den 18. mars kl. 18:00, på Røkenes Gård i Harstad

Ved spørsmål, ta kontakt med leder i avdeling 59 Harstad, Leif-Roar Mikkelsen, epost: leif-roar.mikkelsen@flt.no

Røkenes Gård Harstad
,
18. mars kl 18:00
-
18. mars kl 0:00