Årsmøte i avd. 58 Tromsø

Avdeling 58 Tromsø avholder sitt årsmøte den 22. mars

Ved spørsmål, ta kontakt med leder i avdeling 58 Tromsø, Kurt Andreas Nilsen, epost: kuandni@gmail.com

,
22. mars kl 0:00
-
22. mars kl 0:00