Årsmøte i avd. 44 Ålesund

Avdeling 44 Ålesund avholder sitt årsmøte den 30. mars kl. 12:00 på Scandic Parken Hotel Ålesund

Ved spørsmål, ta kontakt med leder i avdeling 44 Ålesund, Frode Ingebrigtsen, epost: ingebrigtsen@outlook.com

Scandic Parken Hotel Ålesund
,
30. mars kl 12:00
-
30. mars kl 0:00