Årsmøte i avd. 40 Kristiansund

Avdeling 40 Kristiansund avholder sitt årsmøte på Smia i Kristiansund, den 26. mars kl. 19:00

Ved spørsmål, ta kontakt med leder i avdeling 40 Kristiansund, Edith Synnøve Bjerkan, epost: edithsb@online.no

Smia i Kristiansund
,
26. mars kl 19:00
-
26. mars kl 0:00