Årsmøte i avd. 22 i Rogaland

Avdeling 22 i Rogaland avholder sitt årsmøte den 16. mars på Quality Airport Hotel Stavanger

Ved spørsmål, ta kontakt med leder i avdeling 22 i Rogaland, Helge Stølen Reiestad, epost: reiest@online.no

Eller se avdelingens facebookside: Forbundet for Ledelse og Teknikk (FLT) – Avdeling 22 i Rogaland

Quality Airport Hotel Stavanger
,
16. mars kl 15:45
-
16. mars kl 0:00