Årsmøte i avd. 20 Larvik

Avdeling 20 Larvik avholder sitt årsmøte den 6. mars

Ved spørsmål, ta kontakt med leder i avdeling 20 Larvik, Ole Petter Corneliussen, epost: olepetter.corneliussen@ifokus.as

,
6. mars kl 0:00
-
6. mars kl 0:00