Årsmøte i avd. 19 i Telemark

Avdeling 19 i Telemark avholder sitt årsmøte den 29. mars kl. 18:00 på St. Joseph Panorama Porsgrunn, inngang B, 5. etasje

Ved spørsmål, ta kontakt med leder i avdeling 19 i Telemark, Merete Ø. Jonas, epost: merete.o.jonas@bilfinger.com

St. Joseph Panorama Porsgrunn Inngang B 5. etasje
,
29. mars kl 18:00
-
29. mars kl 0:00