Årsmøte i avd. 17 Trondheim

Avdeling 17 Trondheim avholder sitt årsmøte på Radisson Blu Royal Garden den 1. mars 2019 kl. 18:30

Se avdelingens facebookside: FLT avd 17 Trondheim, eller kontakt avdeling 17 Trondheims leder, ru-he@hotmail.com, for mer informasjon.

Radisson Blu Royal Garden
,
1. mars kl 18:30
-
1. mars kl 0:00