Årsmøte i avd. 151 Svalbard

Avdeling 151 på Svalbard avholder sitt årsmøte den 24. mars kl. 20:00 på Polarsenteret

Ved spørsmål, ta kontakt med leder i avdeling 151 på Svalbard, Kari Stokke, epost: kari.stokke@spitsbergentravel.no

Polarsenteret
,
24. mars kl 20:00
-
24. mars kl 0:00