Årsmøte i avd. 144 Myre

Avdeling 144 Myre avholder sitt årsmøte den 7. mars

Ved spørsmål, ta kontakt med leder i avdeling 144 Myre, Thomas Gulbrandsen, epost: Thomas.Gulbrandsen@biomar.no

,
7. mars kl 0:00
-
7. mars kl 0:00