Årsmøte i avd. 14 i Hordaland

Avdeling 14 i Hordaland avholder sitt årsmøte den 28. mars kl. 18:00 på Scandic Bergen City

Ved spørsmål, ta kontakt med leder i avdeling 14 i Hordaland, Åge Grasdal, epost: agrasdal@online.no

Eller se avdelingens facebookside: FLT avd. 14 i Hordaland

Scandic Bergen City
,
28. mars kl 18:00
-
28. mars kl 0:00