Årsmøte i avd. 110 Helgeland Sør

Avdeling 110 Helgeland Sør avholder sitt årsmøte den 7. mars, på Scandic Hotel Sandnessjøen

Ved spørsmål, ta kontakt med nestleder i avdeling 110 Helgeland Sør, Leif Andreassen, epost: lhar-and@online.no

Scandic Hotel Sandnessjøen
,
7. mars kl 0:00
-
7. mars kl 0:00