Årsmøte i avd. 108 Trøndelag Nord

Avdeling 108 Trøndelag Nord avholder sitt årsmøte den 27. mars kl. 18:00 på Verdal Hotell

Ved spørsmål, ta kontakt med leder i avdeling 108 Trøndelag Nord, Tony Lappalainen, epost: Tony.Lappalainen@lafopa.no

Verdal Hotell
,
27. mars kl 18:00
-
27. mars kl 0:00