Årsmøte i avd. 107 Sunnhordland

Avdeling 107 Sunnhordland avholder sitt årsmøte den 21. mars på Avdelingskontoret på Stord

Ved spørsmål, ta kontakt med leder i avdeling 107 Sunnhordland, Christian Danmo, epost: christian.danmo@kvaerner.com

 

Avdelingskontoret Stord
,
21. mars kl 0:00
-
21. mars kl 0:00