Årsmøte i avd. 101 Vestre Sunnmøre

Avdeling 101 Vestre Sunnmøre avholder sitt årsmøte på Rekkedal Gjestehus i Sæbø, Ørsta, den 22. mars kl 18:30

Ved spørsmål, ta kontakt med leder i avdeling 101 Vestre Sunnmøre, Alf Johan Antonsen, epost: Alf.Johan.Antonsen@kleven.no

 

Rekkedal Gjestehus, Ørsta
,
22. mars kl 18:30
-
22. mars kl 0:00