Årsmøte i avd. 1 Vestfjorddalen

Avdeling 1 Vestfjorddalen avholder sitt årsmøte den 21. mars kl. 19:00 på Folkets Hus på Rjukan

Ved spørsmål, ta kontakt med leder i avdeling 1 Vestfjorddalen, Jan Erwin Gruber, epost: ergrube@online.no

Folkets Hus, Rjukan
,
21. mars kl 19:00
-
21. mars kl 0:00