Nyheter > FLT-tillitsvalgt: – Vi har blitt mer digitale

Aud Marit Sollid og Siv Hege Lund. Foto: Privat

Hvordan har arbeidshverdagen din blitt som følge av koronasituasjonen? – Arbeidshverdagen ble veldig endret da landet stengte ned i mars. Vi opplevde også noen permitteringer da, men heldigvis er alle tilbake nå. Den største endringen er at den digitale kompetansen har økt betydelig, vi bruker digitale flater som en mer naturlig del av arbeidshverdagen nå. For eksempel følger vi opp brukere på Teams og via lukket gruppe på Facebook. Vi er en arbeids- og inkluderingsbedrift, og for mange av de som jobber hos oss er det å ha ett arbeid noe av det viktigste i hverdagen. Hvordan går det med bedriften i disse dager? – Vi er tilbake i noenlunde normal drift og vi har klart å implementere smittevernsreglene i virksomheten på en god måte, men det byr også på utfordringer i forhold til eksterne arbeidspraksisplasser for eksempel. Brukerne følges i større grad opp på digitale flater. Videre er det mye informasjon om korona i mediene som skaper en del frykt hos brukerne våre. Smitten er utbredt i de store byene, men i vårt område har vi omtrent ikke hatt smitte. Hva tenker du er viktig for din bedrift fremover? – Jeg syns vi har klart å omstille oss bra. Vi finner nye løsninger og måter å jobbe på, men jeg tror situasjonen med korona kan bli langvarig og at det vil kreve kontinuerlig omstilling fremover også. Hvilke fordeler gir det deg å være FLT-medlem? – Det er mange fordeler med å være fagorganisert. Den viktigste er å kunne påvirke lønns- og arbeidsforhold. Som tillitsvalgt i FLT har jeg et godt nettverk, jeg kjenner andre tillitsvalgte og opplever at «veien er kort» også når det gjelder støtte fra forbundskontoret i ulike saker. FLT har dessuten et unikt etter- og videreutdanningstilbud gjennom Addisco, og tilbyr gode forsikringer. Hvilke forventninger har du til FLTs landsmøte i 2021? – Jeg tror det er viktig å velge seg ut noen konkrete mål og jobbe målrettet for å nå disse. Er det en eller flere (faglig-) politiske saker du brenner for og syns du FLT har gjennomslag i disse? – Velferdsprofittørene må ut av vekst- og attføringsfeltet, sats heller på ideelle aktører som fører verdiene tilbake til virksomheten og brukerne fremfor i privatpersoners lommebok. FLT har markert seg som et forbund med fokus på akkurat dette, og det syns jeg er bra. I tillegg er det positivt at FLT gir innspill til partiprogrammer og statsbudsjett. Dette intervjuet ble gjort før innstramningene i smittevernstiltakene 5. november. FLT er opptatt av å følge gjeldende smittevernsregler. Vi tar forbehold og gjør vurderinger i hver situasjon. Vi har god dialog med de vi skal besøke og tilpasser oss smittevernsreglene lokalt.