Nyheter > 23 000 kan streike fra søndag
Tekst: LO Meklingsfristen i tariffoppgjøret mellom LO og NHO går ut lørdag 10. april kl. 24.00. Hvis partene ikke blir enige innen fristen, vil 23.548 arbeidstakere i NHO-bedrifter streike fra arbeidstidens begynnelse, senest fra kl. 06.00, søndag 11. april. Dette er i dag meddelt Riksmekleren og NHO. -Vi har alltid som mål å bli enige, men er også forberedt på streik, om det blir nødvendig. Jeg konstaterer at det ikke har vært mulig å bli enig med NHO så langt. sier LO-leder Peggy Hessen Følsvik. – Med dette streikevarselet viser vi styrken og solidariteten i frontfagsmodellen. Vi tar kampen for hele arbeidslivet mot NHOs provoserende krav om reallønnsnedgang, og stiller oss solidarisk bak kravet om et ekstra lønnsløft for de lavest lønte, legger hun til. Dersom det blir streik fra 11. april, vil en eventuell utvidelse varsles fire dager før den kan iverksettes. Se LOs nettside www.lo.no for oversikt over hvilke virksomheter som omfattes av streikevarselet.