Nyheter > Enighet i Virkeoppgjøret

Godt resultat

– Dette er et godt resultat som er i overenstemmelse med NHO-oppgjøret og frontfaget, sier Ståle Johannesen, som er andre nestleder i FLT.

Etter streiken hos NHO-bedriftene i april ble man enig om en ramme på 5,2%. Denne rammen følges og det følger 7,5 kroner i sentralt lønnstillegg for alle ansatte i LO/Virke-bedrifter. I tillegg er det avtalt særlige tillegg og mekanismer for å gi ekstra til de lavest lønte.

FERDIG, MEN VENT: Andre nestleder Ståle Johannesen påpeker at det også skal forhandles lokalt for FLT’s medlemmer. Foto: Frode Ersfjord

Husk lokale forhandlinger

– Det er viktig å få med at det også skal forhandles lokalt for FLT’s medlemmer utover de 7,5 kronene som er avtalt sentralt. I de lokale lønnsforhandlingene vil det være den enkelte bedriftens økonomiske virkelighet som ligger til grunn for lønnstilleggene, påpeker Johannesen, som har vært del av LO’s forhandlingsdelegasjon.

De lokale forhandlingene skal være reelle, og følger prosedyrer fra overenskomster og tidligere protokoller.

For FLT gjelder oppgjøret for Tekniske funksjonærer.
FLT-medlemmer med Overenskomst for arbeidsledere skal ha sin lønnsregulering i tråd med denne overenskomstens lønnsbestemmelse.

Fakta om oppgjøret:   
Generelt tillegg: 7,50 kr pr time fra og med 1. april.

Oppgjøret omfatter rundt 32 000 medlemmer i LO/Virke-bedrifter.

Du finner protokollen fra oppgjøret her.