Nyheter > Bli og forbli fagorganisert

FLT er et forbund i LO-familien som organiserer ledere og tekniske funksjonærer, ansatte i Arbeid og- inkludering og ansatte i Statens Vegvesen med flere. Dette innebærer mange yrkesgrupper, fra de med videregående til de med doktorgrad. Vi er nå rundt 22000 medlemmer og har plass til flere!

 • Vi jobber for trygghet i arbeidslivet, men også i privatlivet gjennom kollektiver forsikringer i fordelsprogrammet LOfavør.
 • Vi gir våre medlemmer opplæring i lov og avtaleverk. Dette setter våre tillitsvalgte i stand til å hjelpe medlemmer lokalt på bedriftene. Vi har en arbeidslivsavdeling som bidrar sterkt til å løse arbeidskonflikter, som oppsigelser og permitteringer.
 • Vi jobber politisk sammen med LO og som forbund for å påvirke politikere til å ta de riktige valgene i sin politikk.

Hvorfor være fagorganisert?

Noen sier at de får det samme som de som er organisert, så det spiller ingen rolle om de organiserer seg eller ikke. Jeg bruker da og si at de fleste velger å forsikre huset sitt. Forsikring av hjemmet er lurt, det vil de fleste nok være enige i. Burde det da ikke være like naturlig å forsikre seg i forhold til arbeidsforholdet sitt? Hvis du kommer i en konflikt med bedriften din og du får en usaklig oppsigelse, vil du trenge advokat. Det er ikke gratis, men som medlem i FLT kan du få advokat gratis gjennom forsikringen og juridisk bistand i arbeidsforholdet. De godene som vi har oppnådd igjennom fagorganisering kan veldig fort kan bli tatt ifra oss om vi ikke «står på krava». Jeg nevner:

 • Feriepenger
 • Ferie 4 uker og 1 dag og for de bedriftene som har en tariffavtale 5 Uker
 • Ekstra ferieuke for de over 60år
 • Avtalefestet pensjon (AFP)
 • Studielån for de som skal studere, dette var det LO som sto bak!
 • Arbeidstid er i dag 40 timer, 37,5 timer på bedrifter som har tariffavtale
 • Pensjon
 • Velferdspermisjoner
 • Svangerskapspermisjoner

Ikke ta sjansen på at disse rettighetene svekkes. Bli eller forbli fagorganisert!