Nyheter > Oppdaterte overenskomster

Nye overenskomster

Nå finner du oppdaterte overenskomster for arbeidsledere og tekniske funksjonærer med NHO på FLT sine nettsider.

Fra tidligere møter i forbindelse med tariffrevisjon